Napredni analizator sastava tela

InBody570

InBody570 prevazilazi tradicionalnu analizu sastava tela merenjem masti, mišića i ukupne telesne vode.

Podaci o ukupnoj tečesnoj vodi mogu se podeliti na unutarcelijsku i vanćelijsku vodu, vrednosti važne za razumevanje distribucije tečnosti u medicinskom, velnes i fitnes kontekstu.

Neinvazivno testiranje

Sigurne struje niskog nivoa šalju se kroz telo preko ručnih i nožnih elektroda. Mere se impedansa sa kojom se struje susreću da bi se odredio sastav tela.

InBody BIA tehnologija obezbeđuje tačne i konzistentne rezultate koji su u visokoj korelaciji sa zlatnim standardom.

Prednosti InBody570

Merenje traje 45 sekundi

Jednostavno stanite na uređaj i držite ručne elektrode. Brzo izmerite masnu masu, mišićnu masu i količinu vode u telu.

Nema procene

Samo impedansa se koristi za određivanje sastava vašeg tela; ne koriste se empirijske procene kao što su pol i starost niti su potrebne za predviđanje sastava vašeg tela.

Cloud softver

Automatski sačuvajte sve podatke sa InBody uređaja u Lookin’Body web, InBody sistem za upravljanje bazom podataka u oblaku. Lako pregledajte i upravljajte klijentovim rezultatima i vidite njihov napredak bilo kada i sa bilo koje lokacije.

PRATITE PROMENE U SASTAVU TELA

Pažljivo istražite rezultate analize sastava tela dobijena na InBody570

Analiza mišića i masti
Uporedite količinu skeletnih mišića i telesne
masti. Što je veća količina skeletnih mišića u poređenju sa količinom masti u telu, to je telo jače.

Segmentna analiza mišića
Procenite da li su mišići adekvatno raspoređeni
u svim delovima tela. Prepoznajte specifičnu potrebu za akcijom.

Segmentna analiza masti
Pokazuje kako je telesna mast raspoređena u
pojedinim segmentima. Obratite pažnju na segmentalnu telesnu masnoću i pokušajte da zadržite vrednost u normalnom opsegu.

Procena ravnoteže tela
Procenjuje ravnotežu tela između gornjih/donjih delova i između desnog/levog dela tela.

InBody570  čuva i u posebno delu izveštaja prikazuje težinu pacijenta, masu skeletnih mišića, procenat telesne masti i odnos vanćelijske vode i ukupne količine tečnosti iz poslednjih osam testova kako bi pratili napredak tokom vremena

Karakteristike
Dimenzije

522 x 893 x 1113
(L x W x H ) : mm

Raspon visine

95 –  200 cm

Težina uređaja

24 kg

Memorija

100.000 merenja ako se koristi ID

Test traje

45 sekundi

Frekvencija

5, 50, 250 kHz

Raspon težine

10-250 kg

Raspon godina

3-99 godina

Kompatibilan printer

Laser PCL 3 ili moderniji i SPL

Dodaci

Obrasci za štampanje, USB stik, LB120, termalni štampač

Garancija

12 meseci

Dodatne karakteristike

Ekran osetljiv na dodir
Glasovno navođenje
Wi-Fi/Bluetooth povezivanje
Bezbednosni kod

Merenje

15 merenja impedanse
3 frekvencije na svakom od 5 segmenata

Desna ruka, leva ruka, trup, leva noga, desna noga.

Izlazni parametri

Težina kg
Ukupna količina voda L,
Proteini kg,
Minerali kg,
Telesna masna masa kg,
Mišićna masa kg,
Nemasna telesna masa kg,
Indeks telesne mase kg/m2,
Procenat telesne masti %,

Izlazni parametri

Segmentalna analiza mišića,
Segmentalna analiza masti,
Istorija sastava tela,
Kontrola težine – ciljna težina, kontrola masti , kontrola mišića,
Evaluacija gojaznosti,
Odnos obima struka i kukova,
Nivo visceralnih masti,
Ukupno nemasno tkivo kg,
Bazalni metabolizam,
Stepen gojaznosti,
Preporučeni dnevni unos kalorija,
Impedansa na svakom, segmentu/frekvenciji,
Količina minerala u kostima kg,
Procena ravnoteže tela,
Unutarćelijska voda L,
Vanćelijska voda L,
Ukupna količina ćelija kg,
Odnos unutarćelijske vode,
Obimi.

Izlazni parametri

Težina kg
Ukupna količina voda L,
Proteini kg,
Minerali kg,
Telesna masna masa kg,
Mišićna masa kg,
Nemasna telesna masa kg,
Indeks telesne mase kg/m2,
Procenat telesne masti %,
Segmentalna analiza mišića,
Segmentalna analiza masti,
Istorija sastava tela,
Kontrola težine – ciljna težina, kontrola masti , kontrola mišića,
Evaluacija gojaznosti,
Odnos obima struka i kukova,
Nivo visceralnih masti,
Ukupno nemasno tkivo kg,
Bazalni metabolizam,
Stepen gojaznosti,
Preporučeni dnevni unos kalorija,
Impedansa na svakom, segmentu/frekvenciji,
Količina minerala u kostima kg,
Procena ravnoteže tela,
Unutarćelijska voda L,
Vanćelijska voda L,
Ukupna količina ćelija kg,
Odnos unutarćelijske vode,
Obimi.