230 370 520 720   s10  
  .            

 

                        Začetni podatki           
InBody 270 InBody 370 InBody 570 InBody 770 S10                         
.            
   Teža (kg)    
   Mišičevje  (kg)  
   Mastno tkivo  (kg)  
   Telesna tekočina  (kg)  
   Nemastno tkivo  (kg)  
   Indeks telesne mase BMI  
   Odstotek maščob v telesu (%)  
   Razmerje med  obsegom v pasu in v bokih (WHR)  
   Bazalni metabolizem BMR  (kcal)  
   Tekočina znotraj celic  (L)  
   Izvencelična tekočina  (L)  
   Telesne celice BCM  (kg)  
   Proteini  (kg)  
   Minerali v kosteh BMC  (kg)  
   Minerali izven kosti  (kg)  
   Visceralne maščobe (cm²)  
   AC Obseg roke (cm)  
   AMC Obseg mišic na roki (cm)  
   Obseg pasu (cm)  
   TBW/FFM  
   Kontrola maščob  
   Kontrola mišic  
   Kontrola teže  
   Ciljna teža ( kg)  
   Segmentna analiza maščobi (kg)  
   Segmentna analiza mišic (kg)  
   Segmentna analiza vode (L)  
   Skupni in segmentni nivo vode v telesu (ECW/TBW)  
   Segmentna analiza edema  
   Edem  
   Impedanca za vsak segment in frekvenco  
   Planer fizične dejavnosti  
   ECW / TBW alt  
   Zgodovina vode v telesu (12  merjenj)  
   Zgodovina analize telesne sestave  (10 merjenj)  
   Shranjevanje podatkov  
   Iskanje podatkov  
.