POMEMBNO !!!  InBody analizatorji telesne sestave so zasnovani na tehnologiji, ki meri vrednosti.

Ali analizator telesne sestave meri ali ocenjuje vrednosti lahko preverite z naslednjim postopkom:
- Opravite tri meritve zapored in zatem primerjajte dobljene rezultate. Odstopanja med meritvami ne smejo biti večja od 1%.
- Nato opravite četrto meritev, pri vnosu podatkov pa spremenite spol (moški v ženski ali obratno). Rezultati te meritve se ne smejo razlikovati od rezultatov predhodnih treh meritev.
Edina razlika med četrto in predhodnimi tremi meritvami so referenčne vrednosti za moške in ženske, priporočene s strani Svetovne zdravstvene organizacije.

3 kg telesne maščobe (BFM) je 3 kg telesne maščobe tako pri moškem kot pri ženski.

Zgoraj opisana procedura potrjuje, da aparat meri dejansko telesno sestavo, ne pa jo računa ali ocenjuje. Takšne tehnologije razen InBody-a nima nobena druga aparatura na trgu.

Zaradi natančnosti meritev vse fakultete in inštituti, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami, uporabljajo aparat InBody. Prav tako tudi vsi tisti profesionalni delavci pri katerih je točnost meritev in točnost pridobljenih podatkov izrednega pomena, za uspešno delo uporabljajo to napredno tehnologijo.
230 520 720
370s10
dsm bia