Internistički i sistematski pregledi

Visoka tehnologija koju InBody koristi omogućava da jednostavnim mjerenjem dobijete parametre čijom analizom je moguće spriječiti bolesti kao što su: visok tlak, dijabetes, bolesti srca i krvnih žila,  zanaslovnu2problem masnoće u jetri. Poseban naglasak treba staviti na podatke o nivou masnoće u predjelu abdomena i edeme. Zahvaljujući tome InBody analizatori imaju široku primjenu prilikom internističkih i sistematskih pregleda.

Prevencija i liječenje pretilosti / Plastična kirurgija

InBody veoma precizno određuje tip tjelesne građe i nudi veoma precizne podatke za liječenje pacijenata sa viškom kilograma kao što su: ozbiljna stanja pretilosti, pretilost kod osoba sa slabo razvijenim mišićima, pretilost kod starijih osoba, pretilost kod djece, te osoba sa viškom kilograma nakon porođaja. Na taj način pomaže liječnicima da bolje procjene pravo stanje i potreban tretman za pacijenta.

Rehabilitacija / Ortopedija / Klinike za tretiranje bola

Promjene na tijelu nakon izvršenih terapija je mnogo lakše pratiti kada se dobiju precizne mjere za svaki dio tijela pojedinačno ( ruke, noge, trup ). InBody je, kao mjerni uređaj osjetljiv do te mjere da razlikuje osobe koje pišu i jedu desnom od onih koje pišu i jedu lijevom rukom, takođe može detektirati  promjene koje se događaju iz trenutka u trenutak   i koje se običnim pregledom ne mogu ustanoviti.

Nefrologija

InBody se koristi za praćenje promjena razine tekućine u organizmu, ocjenu uravnoteženosti, kao i za određivanje nutricionističkog statusa pacijenta. Zahvaljujući visokoj preciznosti lako detektira  i najmanju promjenu količine tjelesne tekućine, posebno kod stanja edema prije i nakon dijalize.

Sportska medicina

InBody nudi mogućnost preciznog praćenja napretka tijekom rada na razvijanju tijela i postizanju uravnoteženosti. Segmentna analiza i razni izmjereni indexi su neophodni kod određivanja plana fizičke aktivnosti pacijenta

Nutricionističke ordinacije / Gerijatrijske klinike

InBody se koristi za analizu nutricionističkog i zdravstvenog stanja pacijenata sa problemima neuhranjenosti, gerijatriskim bolestima, kroničnim bolestima, te kod djece u adolescentskoj dobi. Zahvaljujući velikom broju podataka InBody omogućava lako otkrivanje pacijenata sa nutricionističkim problemima.